Adres

Hydepark 7
1567 HH Assendelft

Kwaliteit en klachten

Iedere cliënt verdient een adequate behandeling en bejegening. De kwaliteit van uw behandelaar wordt deels geborgd in bevoegd- en bekwaamheidseisen die gelden voor de Wet BIG. Saskia Tese is ingeschreven in het BIG register als psychotherapeut (19912952116) en GZ psycholoog (19912052125). Tevens is zij bij de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en lid van de Vereniging EMDR Nederland.

Voor therapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de beroepscode van hun beroepsgroep.

De praktijk is aangesloten bij de ROM benchmark. Doel van de ROM is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders die zorg leveren binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut kenbaar te maken. Hier kunt u het kwaliteitsstatuut van deze praktijk lezen .

Indien u een klacht heeft, waar u niet samen uit komt, wordt er gebruik gemaakt van de klachtenprocedure die verzorgd wordt door het LVVP. Hier leest u de procedure betreffende klachten en geschillen.

Hier treft u de privacystatement van Psychotherapiepraktijk Hydepark