Contact

06-45896798

Adres

Badhuislaan 23
1561 EA in Krommenie

Werkwijze

Aanmelding

Als u het contactformulier heeft ingevuld, wordt u binnen één week benaderd voor een eerste gesprek, de intake.

Er worden op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aangenomen.

 

Intake

Om uw behandeling vergoed te krijgen dient u uw -identiteitbewijs, zorgpas en een geldige verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medische specialist mee te nemen.

In het eerste gesprek worden uw klachten uitgevraagd en indien nodig kan het intakegesprek uitgebreid worden met meerdere gesprekken. Tevens kan het invullen van vragenlijsten helpen om uw klachten te verduidelijken. De praktijk is aangesloten bij de ROM benchmark.

Behandeling

Nadat er met u een behandelovereenkomst is aangegaan, wordt er gestart met de behandeling volgens de gekozen behandelmethode. Veel gebruikte behandeltechnieken zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR. Uw mening over wat bij u past, weegt zwaar bij het aanbod. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten. De behandeling wordt afgerond als uw doelen grotendeels behaald zijn.